Уведомяваме ви, че съглано заповед РД-170/01.06.2021 г. на директора на НИНКН се определя следното приемно време на читалнята на НДА на НИНКН както следва:

Всяка сряда от 14.00 до 17.00 ч. в помещението, находящо се на партерния етаж на сградата на Министерството на културата с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17, достъпно през деловодството на НИНКН.

Достъпът на гражданите до документите, съхранявани в НДА, се осъществява в съответствие с техническите възможности и обема на исканата информация за всяко постъпило конкретно искане с подадено заявление и само с предварително уточняване със служител на отдел РАФИС.

Предвид удължената епидемична обстановка и спазване на предвидените противоепидемични мерки в помещението не се допуска присъствието на повече от един гражданин, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително носене на защитна маска за лице.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.