Р Е Ш Е Н И Е   450

от     15 юни     2021 година

 

ЗА участието на Република България във възможно увеличение на допълнителните количества ваксини по  Споразумението за закупуване (СЗ) за производство, възможности за приоритетно закупуване и доставка на успешно разработена ваксина срещу COVID-19 за държавите - членки на ЕС, (SANTE/ 2021/C3/010), сключено между Европейската комисия и Moderna Switzerland GmbH

 

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за здравето

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

Република България да не участва във възможно увеличение на допълнителните количества ваксини по Споразумението за закупуване (СЗ) за производство, възможности за приоритетно закупуване и доставка на успешно разработена ваксина срещу COVID-19 за държавите - членки на ЕС, (SANTE/ 2021/C3/010), сключено между Европейската комисия и Moderna Switzerland GmbH.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.