Р Е Ш Е Н И Е  417

 

от   17   май   2021 година 

 

ЗА одобряване на участието на Република България в Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите – членки на ЕС, между Европейската комисия и Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH и на закупуването на предвидените за България по споразумението количества от ваксината, произведена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, за 2022 и 2023 г.

 

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за здравето

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява участието на Република България в Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите – членки на ЕС, между Европейската комисия и Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH.
  2. Одобрява закупуването на предвидените за Република България в споразумението по т. 1 количества от ваксината, произведена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, за 2022 и 2023 г. в приблизителен размер 14 млн. дози на приблизителна стойност 534 млн. лева.
  3. Възлага на министъра на здравеопазването и на министъра на външните работи до края на 2021 г. да проучат възможностите за препродажба или дарение на количества от ваксини срещу COVID-19 след задоволяване на нуждите от ваксиниране на населението.
  4. Възлага на министъра на здравеопазването да проучи възможностите за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 и от други производители.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.