Р Е Ш Е Н И Е   336 

от    9 април    2021 година  

за одобряване закупуването на допълнителни количества от ваксината, произведена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH 

 

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за здравето

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява закупуването на допълнителни 1 533 037 дози от ваксината, произведена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH.
  2. Средствата за закупуването на ваксините по т. 1 да бъдат осигурени по реда на чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Кожухаров

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.