Р Е Ш Е Н И Е   294 

от    1 април    2021 година

 

за одобряване проект на втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „Всичко в едно“ за диагностика на Covid-19 на Република България от Европейската комисия

 

На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 и 3 от Закона за международните договори на Република България

 

 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява проекта на втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на Covid-19 на Република България от Европейската комисия като основа за водене на преговори.
  2. Упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише договора по т. 1 при условие за последваща ратификация.
  3. Дава съгласие за временно прилагане на договора по т. 1 от датата на подписването му до изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Кожухаров

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.