1. Изпращат се само клинични материали, които са със Ct стойности по-ниски от 30 при проведено изследване Real-time PCR.
  2. Не се изпращат клинични материали от проби, взети в среда за бързи тестове.
  3. Клиничните материали се съхраняват в замразено състояние (при -20oС или по-ниска температура) и се транспортират ежеседмично с охладители при спазване на изискванията за транспорт на инфекциозни материали.
  4. Задължително се изпращат клинични материали от всички положителни проби, за които лабораторията има информация, че са взети от:
  • български и чуждестранни граждани, пристигнали в страната през последните 14 дни;
  • лица, положителни за SARS-CoV-2, с поява на първите симптоми не по-рано от 14 дни след завършен ваксинационен курс (две дози при двудозовите ваксини, една доза – при еднодозовите ваксини), като при асимптомно носителство за начална дата се приема датата на пробонабиране;
  • лица с повторен положителен резултат за SARS-CoV-2 не по-рано от 60 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез PCR или бърз антигенен тест);
  • лица с продължително отделяне на вирусна РНК (по-дълго от 14 дни) и/или находки от Real-time PCR, при които има съмнение за наличие на вирусни варианти на безпокойство.
  1. Клиничните материали се придружават със следната информация, като същата се изпраща и на електронна поща: [email protected]:

 

Източник: заповед на министъра на здравеопазването

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.