Р Е Ш Е Н И Е  478

 

от 1 юли 2021 година

 

 

ЗА одобряване участието на Република България в Предварително споразумение за покупка (АРА) за разработването, производството, закупуването и доставката на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите - членки на Европейския съюз, което ще се сключи между Европейската комисия и производителя на лекарства - Valneva Austria GmbH

 

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за здравето

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

Одобрява участието на Република България в Предварителното споразумение за покупка (АРА) за разработването, производството, закупуването и доставката на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите - членки на Европейския съюз, което ще се сключи между Европейската комисия и производителя на лекарства - Valneva Austria GmbH, с 10 000 дози от ваксината.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.