Приходната агенция плати още над 4,2 млн. лв. по трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на общо 688 фирми. Одобрените кандидати бяха обявени със заповед на изпълнителния директор на НАП от 26 юли 2021 г.

Средства ще се изплащат и през следващите дни, а одобрените кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката „Подкрепа чрез оборотен капитал“, в сайта на приходната агенция. 

Информация и съдействие клиентите могат да получат и на [email protected] или на информационния телефон на НАП: 0700 18 700. Обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор. 

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.