Р Е Ш Е Н И Е   614

от    18 август    2021 година

 

ЗА одобряване на проект на Споразумение за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GMBH срещу Covid-19 като основа за водене на преговори

 

На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 3 от Закона за международните договори на Република България

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

  1. Одобрява проекта на Споразумение за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GMBH срещу Covid-19 като основа за водене на преговори.
  2. Упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговори и да подпише споразумението по т. 1 от името на правителството на Република България при условие за последваща ратификация.
  3. Дава съгласие за временно прилагане на споразумението по т. 1 от датата на подписването му до влизането му в сила.

 

 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.