Наближава крайният срок, в който фирмите, получатели на безвъзмездна финансова помощ в трета фаза на програмата за подкрепа чрез НАП, трябва да представят отчет за дейността. Той се подава до един месец след периода на изпълнение, т.е. 30 дни след изтичане на 3 месеца от датата на издаване на заповедта за одобрение, чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН. Отчетът трябва да съдържа информация  за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност и кратко описание на извършените разходи.

До момента близо 2500 фирми са получили подкрепа с оборотен капитал в трета фаза на програмата за над 13, 5 млн. лева.

В случай че дружествата не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да възстановят получената помощ.
Подробности за съдържанието на отчета за Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ - BG16RFOP002-2.101, сроковете и начините за представянето му са достъпни в специализираната рубрика за подкрепа с оборотен капитал на сайта на НАП.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.