На вниманието на допуснатите до изпит за придобиване на юридическа правоспособност на 24.10.2021г. (тест) и на 31.10.2021г. (казус) стажант-юристи.

Изпитът ще се поведе в Университета за национално и световно стопанство, Студентски град "Хр. Ботев", бул. „8 декември”.

Стажант-юристите са разпределени за провеждането на изпита в 13 зали.

Всеки стажант-юрист трябва да провери предварително в публикувания на сайта на Министерството на правосъдието списък или в обявен в сградата на Университета за национално и световно стопанство списък по азбучен ред и по пореден номер съответния номер на залата, в която е разпределен.

Регистрацията на стажант-юристите ще се извършва от 8.30 до 9.45 часа пред съответната зала.

Изпитът ще се проведе при условията на т. I, 31 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването.

При явяването си стажант-юристите следва да представят един от следните документи:

  1. валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19 по т. 10 от Заповед № РД-01-733/27.08.2021г.  на министъра на здравеопазването или
  2. валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди провеждане на изпита изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест до 48 часа преди провеждане на изпита по т. 10 от Заповед № РД-01-733/27.08.2021г.  на министъра на здравеопазването.

Стажант-юристите, които не представят документ по т. 1 или 2, няма да могат да се явят на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.