Електронната услуга „Издаване на свидетелство за съдимост” е валидна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Чрез електронната платформа cs.mjs.bg  се приемат заявления и се издават електронни свидетелства за съдимост на български граждани, родени в България, които не са осъждани.

Изискването е гражданинът - заявител да притежава квалифициран електронен подпис, в който се съдържа информация за неговото ЕГН. Така той се идентифицира, тъй като електронно свидетелство за съдимост не може да бъде издавано на трети лица, с цел превенция срещу злоупотреби.

Българите, намиращи се в чужбина, които не разполагат с електронен подпис могат да заявят документа по интернет и да го получат разпечатан и заверен от служител в консулството.

Бюрото издава за нуждите на държавната администрация и електронни служебни свидетелства за съдимост, след нарочна заявка.

Българи, родени в чужбина и чужденци, пребиваващи в България, могат да поискат и да получат свидетелство за съдимост само на гише в офисите на бюрото на ул. „Аксаков“ №5. от 9,00 до 17 ч. всеки работен ден.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.