COVID19 - Карта на епидемичната обстановка

Етап 0 Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Регион 1 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Видин Монтана Враца София област София-град Перник Кюстендил Благоевград Регион 2 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Регион 3 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Разград Силистра Търговище Шумен Варна Добрич Регион 4 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали Хасково Регион 5: Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Стара Загора Сливен Ямбол Бургас
Етап 0 Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Видин Монтана Враца София област София-град Перник Кюстендил Благоевград Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Силистра Търговище Шумен Варна Добрич Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали Хасково Стара Загора Сливен Ямбол Бургас

Обобщен вид на описаните етапи и тяхното прилагане

Провеждане на епидемиологичен и вирусологичен надзор на COVID-19: постоянно за всички етапи.

 1. Провеждане на лабораторна диагностика за SARS-CoV-2 при всеки със съмнение за COVID-19. Лицата, установени като потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на задължителна изолация за срок, определен по реда на чл. 61, ал. 7 от Закона за здравето.
 2. Провеждане на епидемиологични проучвания на потвърдените случаи на COVID-19, определяне на техните близки контактни лица и пътища на заразяване. Лицата, определени като близки контактни на случай на COVID-19 подлежат на задължителна карантина за срок, определен по реда на чл. 61, ал. 7 от Закона за здравето.

Етапи

Противоепидемични мерки спрямо обществотo

Мерки спрямо различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора, обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите

Етап 0

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

 1. носене на защитна маска за лице на закрито, особено в лечебни заведения и в обектите за предоставяне на социални услуги, градски транспорт;
 2. спазване на физическа дистанция от минимуm 1,5 м;
 3. хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности;
 4. работа от разстояние (надомна), при възможност и по преценка на работодателя. Изготвени са указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2.

 Не се прилагат

Етап 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 1. носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които риска от заразяване е висок (напр. затвори);
 2. спазване на физическа дистанция от минимум 1,5м;
 3. хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;
 4. Работа от разстояние (надомна), при възможност. Изготвени са указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 1. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 2. Провеждане на ежедневен филтър в учебните заведения за наличие на ученици с клинични симптоми за COVID-19 и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
 3. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Етап 2

Прилагат се всички мерки от етап 1, както и:

 1. Носене на защитна маска за лице на закрито в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и в други обекти, както и по време на различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора.

Прилагат се всички мерки от етап 1, както и:

 1. Въвеждане на изискване за недопускане на не повече от 1 човек на 8 м2 в търговски обекти.
 2. Ограничаване на свижданията в лечебни заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само свиждания при пациенти с болничен престой над 5 дни - по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.
 3. Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи.
 4. Недопускане смесване на ученици от различни паралелки. Въвеждане на задължителна регистрация на ежедневния брой отсъстващи ученици по медицински причини.

Етап 3

Прилагат се всички мерки от предходните етапи, както и:

 1. Носене на защитна маска за лице на открито при организирано или спонтанно струпване на хора.
 2. Работа от разстояние (надомна), при възможност на 50% от персонала.

Прилагат се всички мерки от предходните етапи, както и:

 1. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение се допуска по отношение на свижданията на пациенти в терминален стадий.
 2. Въвежда се скринингово изследване за SARS-CoV-2 в учебните заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 3. Преустановяват се групови дейности, които не са с професионален характер.
 4. Преустановява се присъственото обучение в училищата в отделни населени места, области при достигане на 20% отсъствие на ученици и/или персонал
 5. Ограничават се масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други). Ограничава се дейностите (капацитета) на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.
 6. Ограничават се присъствените обучения във висшите учебни заведения с въвеждане на посменно обучение, провеждане на неприсъствени лекционни обучения и др.

Етап 4

Прилагат се всички мерки от етап 1 и 2, както и:

 1. Работа от разстояние (надомна), при възможност на над 50% от персонала. Прилагат се указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2.
 2. Изготвят се и се прилагат планове за непрекъснатост на работния процес във всички сектори, като с особено значение са критичните инфраструктури и лечебните заведения. 1. Преустановява се присъственото обучение в училищата.
 2. Преустановяват се масови мероприятия (посещения на спортни, културни и други). Преустановява се дейностите на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.
 3. Преустановяват се присъствените обучения във висшите учебни заведения.

Информация относно действащи икономически мерки

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.