Към 28.05.2022 г.

Етап 0 Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Регион 1 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Видин Монтана Враца София област София-град Перник Кюстендил Благоевград Регион 2 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Регион 3 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Разград Силистра Търговище Шумен Варна Добрич Регион 4 Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали Хасково Регион 5: Етап към днешна дата: 0 Прогноза за след 5 дни: 0 Стара Загора Сливен Ямбол Бургас

Обобщен вид на описаните етапи и тяхното прилагане

Етапи

Образование

Обекти и дейности с обществено значение

Работодатели

Граничен контрол

I  етап

Изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал.Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващи
посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. 

Разширяване на обхвата на обекти и дейности, спрямо които са въведени противоепидемични мерки, контролиране спазването на мерки, създаване на организация за контрол и наблюдение на мерките.

Общи препоръки и указания

Спрямо приложимите ЕС регламенти и изисквания, приложимото българско законодателство, в съответствие със зонирането по нива и степен на развитие на епидемичната обстановка в държавите. За целта изискванията се определят със заповед на министъра на здравеопазването. 

II етап

Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.Изследване за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове.

Наблюдение относно спазването и срока на валидност на  документите за ваксинация и на  документите за преболедуване и предприемане на действия за промени при необходимост, след експертно обсъждане, критерии за достъпност.

Въвеждане на препоръка за дистанционна работа до 50% от персонала и наличие на зелен сертификат, след анализ.

 

III етап

Присъствен учебен процес се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети до 12 клас с въведена ежеседмична ротация.

Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зелен сертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.

 

IV етап

Присъствен учебен процес може да се осъществява само за ученици от първи до четвърти клас, след изследване, проведено при условията на II-ри етап или да бъде преустановено, но за период не по-дълъг от една седмица.Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява само за ученици от първи до
четвърти клас без смесване на ученици от различни паралелки.

Преустановяване на работата на обекти и дейности, със заповед на министъра на здравеопазването. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат“. Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори.

Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други.

 

Отговорнни за  контрола

Регионалните инспекторати по образование, директори на училища и упълномощени от тях лица

Регионалните здравни инспекции, МВР, областни и общински власти и техни структури, БАБХ

Регионалните здравни инспекции, МВР, Областни и общински власти и техни структури, БАБХ. При необходимост се определят и други институции, които да се включат в контролната дейност.

 

Информация относно действащи икономически мерки

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.