Във връзка с отмяната на извънредното положение в страната, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) актуализира информацията свързана с прилаганите мерките в местата за лишаване от свобода, както следва:

 

 • Всички новопостъпили лица в местата за лишаване от свобода лица се подлагат на медицински преглед за признаци за коронавирус;
 • Извършва се 14-дневно активно наблюдение върху здравословното състояние на новопостъпващите лишени от свобода и/или задържани под стража;
 • Извършва се ежедневно проследяване за всеки пациент с грипоподобни симптоми, отговарящ на дефиницията за случай на новия коронавирус;
 • Обособени са помещения за „карантинния“ период във всеки затвор и арест;
 • Всекидневен медицински контрол върху санитарния режим и хранителните блокове и работещите в хранителните блокове;
 • От 16 май 2020 г. са възобновени свижданията между лишените от свобода и техни близки, при спазване на всички противоепидемични мерки;
 • Продължава провеждането на срещи на лишените от свобода/задържаните под стража лица с техни близки чрез видеоконферентна връзка;
 • Престоят на открито се осъществява на по-малки групи, с цел спазване на физическа дистанция;
 • Адвокати се допускат за среща с лишени от свобода през преграда по един, като преди и след посещението се извършва дезинфекция;
 • В затворите и арестите в страната са изградени видеоконферентна връзка, като при искане на съдилищата същата се използва за дистанционно участие в съдебни заседания.
 • Считано от 1 юни 2020 г. се възобновява извеждането на лишени от свобода за полагане на труд на външни работни обекти;
 • Считано от 1 юни 2020 г. се възобновява  ползването на поощренията – удължено свиждане, за срок от четири часа, свиждане с близките извън местата за лишаване от свобода, месечен отпуск до 2 денонощия и домашен отпуск до 5 денонощия.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.