Съобщение във връзка с работата на дирекция „Българско гражданство“

Със заповед на министъра на правосъдието Данаил Кирилов е удължен срокът на преустановяването на дейностите по приемане и регистриране на документи и по провеждане на интервюта за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство на гишетата и в приемните помещения на дирекция „Българско гражданство“ до 31 юли 2020 г. 

 Удължаването на срока не се отнася за лицата с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване на територията на Република България, за българските граждани, за гражданите на Европейския съюз, на страните по Шенгенското споразумение и на трети страни, за които забраната не се отнася или които се допускат на територията на Република България при условията на заповед № РД-01-405/15.07.2020г. на министъра на здравеопазването.  

За тях се извършва приемане и регистриране на документи и провеждане на интервюта за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство на гишетата и в приемните помещения на дирекция „Българско гражданство“ при режим на достъп и обслужване на по един гражданин в приемно помещение.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.