Няма промяна в приемното време за граждани в Централната регистърна служба на ЦРОЗ в гр. София - всеки работен ден от 09,30 до 12,00 ч. и от 13,30 до 16,00 ч., ул. „Аксаков“ №5.

Приемът на заявителите на административните услуги, предоставяни от ЦРОЗ, се осъществява на третия етаж в сградата на ул. „Аксаков“ №5 при режим на достъп и обслужване на по едно лице пред приемното гише. Всички останали заявители изчакват извън помещението, при дистанция между тях не по-малка от два метра. Във всички помещения, в които ЦРОЗ осъществява административно обслужване на граждани, се изпълняват регулярни дезинфекционни процедури.

Приемът на граждани и куриери, доставящи документи за ЦРОЗ, се осъществява на четвъртия етаж на сградата в деловодството на ЦРОЗ при режим на достъп и обслужване на по едно лице пред приемното помещение. Всички останали клиенти изчакват извън помещението, при дистанция между тях не по-малка от два метра. Във всички помещения, в които ЦРОЗ осъществява административно обслужване на граждани, се изпълняват регулярни дезинфекционни процедури.

Приемът на граждани в местните регистърни бюра на ЦРОЗ се осъществява както следва:

МРБ на ЦРОЗ

Служител

Работно време

Приемно време

Контакти

гр.Благоевград

Христина Георгиева

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30 ч. – 12.00 ч.

13.30 ч. – 16.00 ч.

073/88-02-67

гр.Бургас

Светла Хилендарова

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30 ч. – 12.00 ч.

13.30 ч. – 16.00 ч.

056/84-25-45

гр.Варна

Красимира Русева

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30 ч. – 12.00 ч.

13.30 ч. – 16.00 ч.

052/60-53-17

гр.Враца

Боряна Коцева

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30 ч. – 12.00 ч.

13.30 ч. – 16.00 ч.

092/66-31-35

гр.Плевен

Петя Лазарова

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30 ч. – 12.00 ч.

14.00 ч. – 16.30 ч.

(временно)

064/80-30-94,

0875-125-484

гр.Пловдив

Дора Недялкова

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30-12.00 ч. и 13.30-16.00 ч.

032/62-59-26

гр.Русе

Ивелина Симеонова

09.00 ч.– 17.30 ч.

09.30 ч. – 11.30 ч.

13.30 ч. – 16.00 ч.

082/88-13-47, 0875-125-485

Във всички помещения, в които ЦРОЗ осъществява административно обслужване на граждани, се изпълняват установените дезинфекционни процедури и е реализиран пропускателен режим на потребителите. Временното приемно време за заявяване и получаване на административни услуги, обявено за част от териториалните структури на ЦРОЗ, е съобразено с пропускателния режим за граждани в съответните съдебни сгради.

Препоръчва се на гражданите и бизнеса да използват обявените канали за неприсъствена комуникация като заявявате и получавате административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, п.к.1000, ул.“Аксаков“№5, ЦРОЗ. Създадена е необходимата организация за незабавно обработване на заявените преписки по поредност и активно информиране на заявителите по телефон за получаване на готовите документи.

Заявления за издаване и доплащания за издадени справки и удостоверения можете да изпращате и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Подробна информация за административни услуги можете да намерите на интернет страницата на Централен регистър на особените залози, и на следните контакти:

Приемни гишета
02 987 84 40

Длъжностни лица по вписванията:
02 923 73 86
02 923 75 26

Справки
02 923 75 28

[email protected]

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.