Удължава се срокът за финансиране на проекти за недвижимо културно наследство

 • Заявления за финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности (съгласно Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности), срокът се удължава до 30.03.2020 г.
 • За заявления по конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства - срокът се удължава до 30.03.2020 г.
 • По т. 1 проектните предложения се подават в Министерство на културата само чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер, a по по т. 2 проектните предложения се подават в Министерство на културата само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер или по електронен път на адрес: [email protected]

Държавните културни институти в сферата на културното наследство към МК са предприели следните мерки чрез индивидуални заповеди на директорите на всеки институт. Накратко:

 • затворени са за посетители;
 • работят минимум служители на място при спазване на нормите;
 • работодателите са осигурили условия за работа, съобразно изискванията;
 • където е възможно и според инициативите на ръководителите на културни институти, се организират виртуални изложби, театрални спектакли, разходки и представяне на експозициите на музеите и галериите.

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

Затворен с всичките филиали от момента на издаването на Заповедта на МЗ, като на място е оставен по един служител на музея. Не се допускат посетители. Присъстват само директорът и счетоводството. Спазват се всички хигиенни указания.

МУЗЕЙ „БОРИС ХРИСТОВ“

От 9 март са предприети превантивни действия за ограничаване на контактите в музея. Дезинфекцират се работните места, от 13.03 посетители не се допускат, от 16.03 служителите работят дистанционно или са в отпуск. Музеят продължава своята връзка с почитателите си чрез Фейсбук и интернет, канала на YouTube на различни музикални изпълнения на Борис Христов и изпълнения на млади оперни артисти, които са се състояли в Музея и които са емблематични за този културен институт. Предстои и поредица, която ще постави акцент върху отделни реликви от Музея. Чрез видео, фотографии и разказ ще се привлече вниманието върху най-интересните музейни експонати. 

НПМ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА“

Затворени са всички експозиции до второ нареждане. Личният състав на музея е пуснат в платен отпуск до 29.03, като на работа остават директорът и счетоводството, изпълняват се всички хигиенни указания. Със заповедите на директора са запознати областната и общинската управа и органите на МВР. В административната сграда на музея в гр. Казанлък е осигурено присъствие на дежурен служител в рамките на утвърденото работно време.

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

Там различното е, че дежурните в Музея служители са хора, които НЕ ползват градски транспорт и могат да се придвижат до Музея по възможно най-безопасен за тях и близките им начин.

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ – СОФИЯ

Затворени са всички публични пространства. В галерията е останал екип от 10 души, останалите са в отпуск. Подготвено е Online представяне на експозициите.

ДКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА"

Преустановени са всички посещенията в Архитектурно-парковия комплекс, както и намиращото се на територията му вилно селище за настаняване. Не се допускат външни лица, с изключение на органите на реда и контролните органи.

КЪЩА МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - КАРЛОВО

Спира работа за посетители. За служителите е осигурена среда за работа, проведен е и инструктаж със служителите.

МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ“ - КАЛОФЕР

Със заповед отново са затворени сградите и обектите за посетители, преустановена е работа, служителите са запознати със Заповедта на МЗ.

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Издадени заповеди: № РД 24-27/09.03.2020 г. за преустановяване на масови мероприятия.;

№ РД 24-32/16.03.2020 г. за преустановяване на посещения в музея и всички филиали. Допускане на външни лица до отдел „Деловодство“, при спазване предписанията на МЗ.

Издадени заповеди за дезинфекция (РД24-33/16.03) и осигуряване на дежурства за филиалите (РД 24-34/16.03).

ЦПА – СОЗОПОЛ

Въведена изцяло е дистанционна форма на работа и е обявено, че културният институт не работи с външни посетители.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

Издадени са две заповеди, като първата от 9 март затваря кино „Одеон“, втората въвежда мерките от извънредното положение.

НПТМ

От началото на м. март са наети на граждански договор още една хигиенистка, закупени са допълнително препарати за почистване. Уведомени са гражданите. От 13. 03 – петък, НПТМ не работи с публики, от 16.03. екипът на музея е силно редуциран, като наличният състав е от 4-ма служители.

КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

Заповед за преустановяване на посещенията и отлагане на всички планирани събития и масови мероприятия.

СИХО - Сценични изкуства и художествено образование

Всички културни институти в областта на сценичните изкуства са запознати със Заповедта на МЗ и изпълняват мерките, посочени в нея.

 • Във всички театри, опери, филхармонии в страната спектаклите и репетициите са спрени.
 • Предприети са строги противоепидемични мерки. Дезинфекцирани са всички помещения.
 • Творческият, техническият състав и частично административните персонали са освободени. Работи се при строг график с минимален състав, включващ директор и счетоводство.
 • На служителите, останали на работа, са осигурени висока хигиена и дезинфектанти.
 • Достъпът на външни лица е строго забранен.

Всички училища по изкуствата и културата:

 • осъществяват своята дейност дистанционно;
 • създадени са условия за обучение и контакти между учители, родители и ученици както по общообразователните предмети, така и по специалните. По предметите от задължителната подготовка и теоретичните предмети от специализираната подготовка, за всички професии и специалности, учителите публикуват учебни ресурси и поставят задачи за обратна връзка, като се ползват онлайн платформи.

Дом на ветераните на културата и изкуствата:

 • Издадена заповед на директора на Дома от 09.03.2020 г. за допълнителни мерки за дезинфекция, преустановяване свижданията и излизане на настанените извън дома. Обстановката в Дома е спокойна.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.