В сектор библиотеки и читалища са предприети следните действия:

  1. Всички обществени библиотеки и читалища в страната са запознати със заповедта на МЗ.
  2. Със заповед на директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е преустановено обслужването на потребителите на библиотеката и са въведени противоепидемични мерки. Екип от специалисти работи по методика за обработка на книги/документи, ползвани от потребители във времето на извънредното положение.

Отправено е предложение за законодателни промени във времето на извънредно положение:

  • Предложение за изменение и допълнение на Закона за народните читалища в писмо от министъра на културата до министъра на правосъдието. Предлага се удължаване на срока за представяне на докладите за годишната дейност на читалищата и за изразходваните от бюджета средства пред кметовете на общини, при обявено извънредно положение в страната в срок от един месец. Променя се и срокът за разглеждане на тези доклади на заседания на общинските съвети.
  • Срокът за подаване на докладите в момента по закон е 31 март, а предложението на МК за тази година е удължаване до 30 юни 2020 г. Разглеждането на докладите от общинските съвети е съответно предвидено след 30 юни 2020 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.