ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 • Засилен е контролът по спазването на противоепидемичните мерки във влаковете.
 • Към клиентите на БДЖ се отправят препоръки по време на пътуване, свързани с противоепидемичните мерки.
 • Движението на влаковете се осъществява без промяна в тяхното разписание, за да се осигури надеждна транспортна услуга за гражданите.
 • Въведени са мерки за дезинфекциране на подвижния състав в депа и допълнително преди заминаване от начална гара, както и в междинни гари, като се обработват всички контактни повърхности.
 • Служителите на БДЖ и НКЖИ са оборудвани с всички необходими предпазни средства /маски, ръкавици, дезинфектанти и др./.
 • Създаден е план за действие относно Графика за движение на влаковете, в случай че не може да бъде осигурен експлоатационен персонал.
 • Утвърдени са правила за предприемане на действия по изолиране на установен клиент със симптоми на вирусна инфекция, за които превозният персонал е надлежно инструктиран. Установените клиенти със симптоми на вирусна инфекция ще се изолират в самостоятелно купе или секция на вагон или мотриса, като не се допускат други пътници до вагона или секцията на мотрисата. След края на пътуването подвижния състав ще се дезинфекцира и поставя под карантина.
 • При обявяване на карантина в населени места, в които гарите са крайни за движението на влака, маршрута на влака се коригира до предишна гара, в която има възможност за почистване, екипиране и дезинфекция на подвижния състав, както и за почивка на влаковите бригади.
 • При обявяване на карантина в населени места, в които гарите са междинни за маршрута на влака, се коригира графика за движение, така че влакът да не спира в гари и спирки, попадащи под карантина.
 • Няма ограничения за железопътен товарен транспорт, като влаковите състави се дезинфекцират на граничните преходи.
 • Билети за пътуване, освен от касите на жп гарите и спирките, обслужвани от служители на БДЖ, могат да се закупуват и онлайн на следния линк: https://bileti.bdz.bg/.
 • Движение на международните влакове се извършва единствено през териториите на България и Румъния при спазване на съответните мерки за преминаване на граничните пунктове през границите с Видин и Русе. Преустановено остава движението на всички пътнически международни влакове през граничните пунктове до и от Сърбия, Турция и Гърция.
 • Гаровите площи и работни места се дезинфекцират по 3 пъти на ден. Осъществява се контрол на дезинфекция и в административните сгради.
 • Затворени са клубовете на железничаря в цялата страната.    

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.