ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Предприети мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

 • Всички влакове на територията на страната се движат без промени в своите разписания с цел да не бъде нарушено транспортното обслужване между отделните области в страната.
 • Не се осъществява движение на международни влакове през граничните пунктове със Сърбия, Турция и Гърция. Движение на международните влакове се извършва единствено през териториите на България и Румъния при спазване на съответните мерки за преминаване на граничните пунктове през границите с Видин и Русе.
 • Носенето на предпазна маска от клиентите на БДЖ е задължително!
 • Влаковите композиции /вагони, мотрисни влакове и локомотиви/ се обработват в депа и на гарите преди заминаване с дезинфекционни препарати. Мобилни групи извършват дезинфекция и в междинни гари по маршрута на влаковете.
 • Допълнително се обработват контактните повърхности в гарите и влаковете като дръжки, первази, облегалки, седалки, купета, санитарни възли.
 • С цел ограничаване на физическите контакти при закупуване на билети, клиентите могат да закупят своя билет за пътуване онлайн на следния линк: https://bileti.bdz.bg/.
 • При проява на грипоподобни симптоми или при забелязване на човек с влошено здравословно състояние или други нередности клиентите могат да се обърнат за съдействие към превозния персонал, който е инструктиран за предприемане на необходимите действия при подобни ситуации.
 • Превозният персонал е оборудван с лични предпазни средства /ръкавици, маски и предпазни очила/, както за тяхна, така и за защита на клиентите на БДЖ.
 • Превозният персонал е инструктиран за предприемане на действия по изолиране на установен клиент със симптоми на вирусна инфекция.
 • При установяване на клиент със симптоми на вирусна инфекция, вагонът или мотрисният влак се дезинфекцира и поставя под карантина.
 • Към клиентите са отправят препоръки да избягват пряк и близък контакт с други хора.
 • Към клиентите се отправят препоръки да избягват докосване на повърхности с голи ръце.
 • Към клиентите се отправят препоръки да почистват редовно ръцете си с мокри кърпи на спиртна основа и дезинфектиращи разтвори след осъществен допир с предмети на обществени места.
 • Към клиентите се отправят препоръки да не предприемат пътуване, ако не е наложително и да наблюдават здравословното си състояние.
 • Към клиентите се отправят препоръки да не предприемат пътуване при съществуващи здравословни проблеми или забелязани симптоми на дискомфорт.
 • Информация с препоръки за мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 е публикувана на официалната страница на БДЖ (www.bdz.bg) и се съобщава по високоговорителните уредби в гарите.
 • На всички служители са осигурени необходимите предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и др.
 • На служителите е осигурена безопасна работна среда с дистанция от 1,5 м в работните помещения.
 • Работните помещения във всички административни сгради се обработват всекидневно с дезинфекционни препарати.
 • Достъпът до всички административни сгради е контролиран и не се допускат служители или посетители с установена висока телесна температура.
 • Всички административни сгради са оборудвани със заредени с дезинфектант уреди.
 • Служителите във всички административни сгради са инструктирани да ограничат до минимум преките контакти с колеги или външни лица като осъществяват комуникация основно чрез телефон и имейл.
 • Гаровите площи и работни места се дезинфекцират по няколко пъти на ден.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.