• Движението на влаковете се осъществява без промяна в тяхното разписание, за да се осигури надеждна транспортна услуга за гражданите.
 • Възобновено е издаването на железопътни и абонаментни карти за пътуване.
 • Създаден е план за действие относно Графика за движение на влаковете, в случай  че не може да бъде осигурен експлоатационен персонал.
 • Възстановено е движението на международните влакове, които се движат между Видин и Крайова и между София и Букурещ.
 • При обявяване на карантина в населени места, в които гарите са крайни за движението на влака, маршрута на влака се коригира до предишна гара, в която има възможност за почистване, екипиране и дезинфекция на подвижния състав, както и за почивка на влаковите бригади.
 • При обявяване на карантина в населени места, в които гарите са междинни за маршрута на влака, се коригира графика за движение, така че влакът да не спира в гари и спирки, попадащи под карантина.
 • Утвърдени са правила за предприемане на действия по изолиране на установен клиент със симптоми на вирусна инфекция, за които превозният персонал е надлежно инструктиран. Установените клиенти със симптоми на вирусна инфекция ще се изолират в самостоятелно купе или секция на вагон или мотриса, като не се допускат други пътници до вагона или секцията на мотрисата. След края на пътуването подвижния състав ще се дезинфекцира и поставя под карантина.
 • Въведени са мерки за дезинфекциране на подвижния състав в депа и допълнително преди заминаване от начална гара, както и в междинни гари, като се обработват всички контактни повърхности. Служителите на БДЖ, които са в пряк контакт с клиенти, са оборудвани със всички необходими предпазни средства /маски, ръкавици, предпазни очила и дезинфектанти/.
 • Няма ограничения за железопътен товарен транспорт, като влаковите състави се дезинфекцират на граничните преходи.
 • Преустановена е продажба на билети от служители на ДП НКЖИ.
 • Преустановено е движението на всички пътнически международни влакове през граничните пунктове до и от Сърбия, Турция и Гърция.
 • Гаровите площи и работни места се дезинфекцират по 4 пъти на ден.
 • Разпространени са информационните брошури, изготвени от Министерство на здравеопазването, които са предназначени както за служители, така и за преминаващите пътници през по-големите жп гари.
 • Затворени са клубовете на железничаря в цялата страна.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.