• Услугите, които Министерство на туризма предоставя по Закона за туризма са достъпни електронно, през специално разработена платформа: e-turuslugi.com. На институционалната страница има специално отделено място, в което всички потребители могат да намерят, това което им е необходимо. На институционалния сайт има апел към гражданите  и бизнеса да ползват електронните услуги, които са достъпни 24/7. Експертите от дирекция „Туристическа политика” консултират потребителите за техни въпроси и дигнали във връзка с отменени туристически пътувания.
  • Съгласно чл. 25 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет - заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.
  • Препоръчваме при възможност туроператорът да предложи туристически пакет-заместител. Ако пакет-заместителят не се приеме, тогава може да предложи издаване на ваучер за сумата, която пътуващите са внесли за вътрешен, входящ или изходящ туризъм. Задължително условие е ваучерът да бъде приет изрично от пътуващия вместо възстановяване на сумите по прекратения договор за туристически пакет, което се удостоверява с неговия подпис. Туроператорът трябва да гарантира ликвидността на ваучера.
  • Експерти от Министерството на туризма поддържат непрекъсната връзка с представителите на туристическия бранш, както и в всички граждани, потърсили министерството за решаване на казуси възникнали при обявяването на извънредното положение.
  • Две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български въздушен превозвач. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. От субсидията  може да се възползват и туроператори, които ползват услугите на въздушни превозвачи с оперативен лиценз, издаден в друга държава, при условие че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от въздушни превозвачи с български оперативен лиценз. Редът за предоставяне на субсидията се определя с акт на министъра на туризма.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.