Лични предпазни средства за медицински персонал при работа с пациенти с COVID-19

Източник: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), WHO

Вид персонал

Дейност

Вид лични предпазни средства

Лекари
Медицински сестри

Транспортиране на пациенти с предполагаема  COVID-19 инфекция

Медицинска маска
Изолационна манта
Ръкавици
Протекция за очи (предпазни очила)

Шофьори

Само превозване на пациенти  с предполагаема  COVID-19 инфекция при пълна изолация на шофъорската кабина

Спазване на дистанция от минимум 1 метър
Не се ползват лични предпазни средства

 

Асистиране при качване и сваляне на пациенти с предполагаема  COVID-19 инфекция

Медицинска маска
Изолационна манта
Ръкавици
Протекция за очи (предпазни очила)

 

Без директен контакт с  пациенти с предполагаема  COVID-19 инфекция, но липса на разстояние 1 метър между шофьорската кабина и пациента

Медицинска маска

Чистачи

Почистване след и между транспортиране на пациенти с  предполагаема  COVID-19 инфекция

Медицинска маска
Изолационна манта
Домакински ръкавици
Протекция за очи
Гумени ботуши

Пациенти с  предполагаема  COVID-19 инфекция

Престой в линейка

Медицинска маска

 

Лични предпазни средства за медицински персонал при работа с пациенти с  COVID-19

Източник: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), WHO

Помещение

Вид персонал

Дейност

Вид лични предпазни средства

Приемен кабинет

Лекари
Медицински сестри

Физикален преглед на пациенти С респираторна симптоматика

Медицинска маска
Изолационна манта
Ръкавици
Протекция за очи (предпазен лицев шлем или предпазни очила)

 

Лекари
Медицински сестри

Физикален преглед на пациенти БЕЗ респираторна симптоматика

Стандартни лични предпазни средства

 

Чистачи

След и между консултации на пациенти с респираторна симптоматика

Медицинска маска
Изолационна манта
Домакински ръкавици
Протекция за очи
Гумени ботуши

 

Пациенти С респираторна симптоматика

Всякаква

Медицинска маска

 

Пациенти БЕЗ респираторна симптоматика

Всякаква

Не се ползват лични предпазни средства

Чакалня

Пациенти С респираторни симптоматика

Всякакви

Медицинска маска

Незабавно изолиране на пациента в отделно помещение или позиционирането му на разстояние минимум 1 метър от останалите чакащи пациенти

 

Пациенти БЕЗ респираторни симптоматика

Всякакви

Не се ползват лични предпазни средства

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.