Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“

 

 1. Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София;
 2. „Многопрофилна болница за активно лечение – София“ в структурата на Военномедицинска академия, гр. София;
 3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна;
 4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора;
 5. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД, гр. Бургас;
 6. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив;
 7. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ““ ЕАД, гр. Пловдив;
 8. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, гр. София;
 9. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София;
 10. „Многопрофилна болница за активно лечение“ Лозенец““ ЕАД, гр. София;
 11. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ. СОФИЯ““ ЕАД, гр. София;
 12. „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА“ ЕАД, гр. София;
 13. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, гр. София;
 14. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 15. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС“ ООД, гр. София;
 16. Столична регионална здравна инспекция;
 17. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД, гр. Пловдив;
 18. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен;
 19. „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София;
 20. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД, гр. София;
 21. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД“ ООД, гр. София;
 22. „ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА“ ООД, гр. София;
 23. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, гр. Кърджали;
 24. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ““ ЕАД, гр. София;
 25. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД, гр. Разград;
 26. „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, гр. София;
 27. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД” ЕООД, гр. Пловдив;
 28. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -ЗДРАВЕ-99“ ООД, гр. Русе;
 29. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 30. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен;
 31. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД;
 32. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ“ АД, гр. Враца;
 33. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД, гр. Варна;
 34. Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи;
 35. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград;
 36. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище;
 37. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД, гр. Варна;
 38. „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Враца;
 39. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛОРА“ ООД, гр. София;
 40. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД, гр. Пловдив;
 41. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БУРГАСМЕД“ ЕООД, гр. Бургас;
 42. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 43. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБАЛАБ СИЛИСТРА“ ООД, гр. Силистра;
 44. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив;
 45. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 46. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД, гр. София“;
 47. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД, гр. Хасково;
 48. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – 2010“ ЕООД, гр. Пловдив;
 49. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРАНСХЕЛИКС“ ЕООД, гр. София;
 50. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД;
 51. „МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА““ АД, гр. Перник;
 52. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИКА“ - Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ“ ООД, гр. Велико Търново;
 53. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 54. „ВИТАЛАБ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. Петрич;
 55. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД, гр. Асеновград;
 56. „ЕСКУЛАП - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 57. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
 58. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД, гр. София;
 59. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, гр. София;
 60. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА – Л“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 61. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЛАБ“ ЕООД, гр. Монтана;
 62. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР““ ООД, гр. Сливен;
 63. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА““ АД, гр. Габрово.“

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.