С Постановление № 64 на Министерския съвет от 9. 04. 2020 г. за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 12. 02. 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се осигурява субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност при извънредно положение, съобразен със спецификата на всеки държавен културен институт.

С посоченото постановление се гарантират трудовите възнаграждения на работещите в държавните културни институти в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, които след 13 март 2020 г. преустановиха своята дейност, поради наложените противоепидечни мерки в страната. Мярката ще бъде прилагана за времето на извънредното положение и след неговата до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.