Три минимални работни заплати и начислени осигуровки за два месеца от времето на извънредното положение и един месец след неговата отмяна са предвидени в бюджета за подпомагане на независимите творци. Мярката се отнася за лица, работещи на свободна практика в сферата на културата и изкуството, които се самоосигуряват по БУЛСТАТ или са ангажирани на базата на граждански и авторски договори. Това е само една от мерките на правителството за подпомагане на творците и организациите в областта на културата и на изкуствата, които бяха представени в Министерския съвет на 10 април 2020 г от министъра на културата Боил Банов. В брифинга участва и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

От мярката ще могат да се възползват най-нуждаещите се артисти в свободния сектор, които декларират доходи до 1000 лева на месец, получен през изминалата 2019 година. 2200 са свободните артисти в страната по данни на Националния осигурителен институт. По данни на Националната агенция за приходите около половината от тях ще могат да се възползват от тази мярка, уточни министърът на културата. Тази помощ ще струва около 2 милиона и 700 хиляди лева на държавата, уточни министър Сачева.

Артистите с доходи над тази сума ще могат да се възползват от друг вид подкрепа - безлихвения заем от 1500 лева на месец с период за връщане от 10 години. Двете мерки обаче не могат да се дублират. Усилията на институциите и на работните групи са насочени към това двете мерки да започнат да действат още в края на месец април. Кандидатстването по тях ще става онлайн или чрез подаване на документи по пощата или чрез куриер.

В допълнение по Националния план за действие и заетостта ще продължи работата по програма „Мелпомена“ за 2 милиона лева, за 230 работни места в държавните и общински театри, за музикалните и продуцентските къщи. „Работните места могат и да са повече, защото ние подкрепяме една работна заплата, но гъвкавото работно време може да даде възможност на повече хора да се възползват от нея“, допълни социалният министър. Програмата се изпълнява съвместно с Министерството на културата и Съюза на артистите и ще действа през цялата настояща година.

Свободните творци и независимите организации ще могат да се възползват и от възможностите за финансиране на проекти по програмите на Национален фонд „Култура“, както и от сесиите на специализираните дирекции на Министерството на културата, насочени към всички сектори – сценични изкуства, визуални изкуства, галерии и музеи, книгоиздаване и др. Критериите за кандидатстване вече са преразгледани и условията променени в полза на творческите организации и артистите, като сред тях са удължаване на сумата на тези проекти, на срока за изпълнението им във времето, увеличаване на до 35% на административните разходи и др.

Има възможност организациите да кандидатстват и по програмата „60:40“ за запазване на работните места. Министър Деница Сачева уточни, че до днешна дата 1553 заявления са подадени в МТСП по програмата „60:40“, част от които са в областта на културата и изкуствата и се отнася до над 22 015 служители и работници в тази сфера. Тя припомни всички възможни социални мерки, предприети от правителството за подпомагане на различни групи в обществото.

По отношение на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства с постановление от 8 април Министерският съвет осигури субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски на творците за периода от началото на въведеното извънредно положение и до 6 месеца.

Пълна информация за проектите, начините на кандидатстване и условията ще бъде публикувана на сайта на Национален фонд „Култура“ – http://ncf.bg/ и на официалната интернет страница на министерството на културата -  http://mc.government.bg/.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.