Информационна линия в помощ на пациентите с хронични заболявания стартира от днес – 22 април 2020 г. Лекари-доброволци от различни специалности ще консултират безплатно на  телефонната линия, дарена от VIVACOM на Националната пациентска организация. Телефонните консултации са безплатни за пациенти до края на май 2020 г.

На номер 0800 14 515 пациенти с хронични заболявания ще имат възможност да получат информация от специалисти в ендокринологията, кардиологията, онкологията, инфекциозните болести. Осигурена е възможност за свързване на пациентите и с психолог, с когото да обсъдят тревожността или притесненията си в извънредната ситуация. Линията не обслужва спешни състояния.

За пациенти, за които е необходима консултация по документи или преглед на резултати от изследвания, Националната пациентска организация осигурява възможност за пряка връзка с лекарите във виртуален здравен кабинет, предоставен от Medcare.bg. Информационната линия гарантира достъпа до здравна информация и навременно информиране на хората с хронични заболявания в условията на извънредно положение, без да отменя консултацията с техния лекуващ лекар. Повече информация за специалистите, които приемат обажданията, може да бъде получена на информационния портал на организацията за пациенти в условия на COVID – www.covid.npo.bg.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.