Препоръки към гражданите за правилно използване на предпазни маски за лице

(източник: Министерството на здравеопазването)

Използването на предпазни маски в обществото е допълнителна мярка към основните превантивни мерки, каквито са спазването на физическа дистанция, престой вкъщи по време на болест, работа от разстояние/от вкъщи, когато е възможно, етикет на кихане и кашляне, хигиена на ръцете и избягване докосването на лице, нос, очи и уста.
Използването на лицеви маски в обществото е мярка за намаляване отделянето на дихателни капчици от страна на заразените лица, които все още не са развили симптоми, или които остават асимптомни.

Какво трябва да знаете?
o Лицевата маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
o Преди поставяне и сваляне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
o При сваляне на маската: отстранете я отзад напред, като хванете връзките ѝ; избягвате да докосвате маската от предната страна.
o Измийте ръцете си незабавно след сваляне на маската!
o Изхвърлете маската в кош за отпадъци, ако е за еднократна употреба.
o Маските за многократна употреба, които са от текстил, след всяка употреба при първа възможност, трябва да се изпират на температура 60°C с перилен препарат.
o Маската се сменя с нова веднага щом се навлажни!
o Маски за еднократна употреба не се носят повторно!
Бъдете внимателни! Използването на предпазни маски за лице може да доведе до фалшиво чувство за сигурност, в резултат на което да се намали прилагането на останалите мерки,
дори и стоенето вкъщи при болест.
 При неправилно сваляне на маската, при боравене с носената (замърсена) маска или при учестено докосване на лицето за здравите хора съществува риск от
заразяване и предаване на новия коронавирус.
 Маските са ефективни, когато носенето им е съчетано с често миене на ръцете със сапун и вода и с използването на дезинфектант на алкохолна основа.
 Когато носите маска, трябва да знаете как правилно да я поставите, свалите, изхвърлите (ако е за еднократна употреба) или изперете (ако е за многократна
употреба).


Не забравяйте:
• Да спазвате физическа дистанция от 1,5 – 2 метра и да избягвате затворени
пространства и струпване на хора;
• Да прилагате често и правилно хигиена на ръцете – миене със сапун и вода или обтриване с дезинфектант на алкохолна основа;
• Да прилагате правилно етикета на кихане и кашляне.
При поява на симптоми като повишена температура, втрисане, кашлица, зачервено гърло, затруднено дишане гражданите трябва да се самоизолират и веднага да се консултират по телефон със своя личен лекар, а ако нямат такъв – с регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местоживеене.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.