Поставяне на лични предпазни средства

1

Премахнете всички лични принадлежности: часовници, бижута, химикали, телефон.

2

Облечете туника и панталон, обуйте гумени ботуши в съблекалнята.

3

Отидете в чистата зона на входа на изолационното отделение.

4

Проверете внимателно размера и качеството на ЛПС.

5

Започнете процедура по поставпне на ЛПС при напътствия и наблюдение на по-опитен колега.

6

Измийте ръцете си.
 
 

7

Поставете ръкавици.
 
 
 

8

Поставете еднократна престилка, изработена от материал, непропусклив за телесни секрети.

9

Поставете маска.
 
 
 

10

Поставете лицев шлем или очила.
 
 

11

Поставете хирургично боне или качулка, която покрива страничните части на лицето.

12

Облечете водонепромокаема престилка.
 

13

Поставете втори чифт ръкавици.
 

 

Сваляне на лични предпазни средства

1

Винаги премахвайте личното си предпазно облекло под наблюдението и указанията на обучен специалист (колега). Уверете се, че разполагате с контейнери за опасни отпадъци за изхвърляне на ЛПС.

2

Дезинфекцирайте ръцете си докато сте с ръкавици.

3

Премахнете престилката като се наведете напред и внимавате да не контаминирате ръцете си, разкъсайте я на врата и я навийте без да докосвате предната част.

4

Дезинфекцирайте ръцете си.

5

Премахнете горният чифт ръкавици.

6

Отново дезинфекцирайте ръцете си

7

Премахнете качулката или шапката като внимавате да не контаминирате лицето си. Започнете отзад напред и навивайте отвътре навън.

8

Дезинфекцирайте ръцете си.

9

Премахнете престилката, като първо развържете възела отзад, издърпвайте отзад напред като навивате отвътре навън. Оставете я внимателно в контейнера.

10

Дезинфекцирайте ръцете си

11

Премахнете шлема или очилата от лицето си и отново дезинфекцирайте ръцете си.

12

Премахнете маската като първо премахнете долната връзка и я оставите да виси пред лицето, след това премахнете и горната връзка и внимателно поставете в контейнера.

13

Дезинфекцирайте ръцете.

14

Премахнете гумените ботуши без да ги докосвате. Ако напускате опасната зона с ботушите на крака, уверете се, че сте ги дезинфекцирали.

15

Дезинфекцирайте ръцете.

16

Премахнете внимателно ръкавиците и отново дезинфекцирайте ръцете си.

Материалът е предоставен от

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.