С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. при определени условия.

С Постановление № 80 от 23.04.20202 г. на Министерски съвет (Постановлението) се приемат правила за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3.04.2020 г. освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност при внос на територията на страната на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., осъществен от определени лица.

Освобождават се от вносни мита и от данък върху добавената стойност вноса на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., посочени в приложението към чл. 7а от Постановлението. Освобождаването от вносни мита и данък върху добавената стойност се предоставя за стоки, внесени в периода от 30 януари 2020 г. до 31 юли 2020 г.

Повече информация относно прилагането на освобождаването от вносни мита и данък върху добавената стойност на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. може да намерите на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.