ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19 за целите на надзора на COVID-19

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация)

Случай със съмнение за нов коронавирус, изискващ лабораторно изследване (Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено дишане) И без друга етиологична причина, която напълно да обясни клиничната картина

И

В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии:

  • близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID- 19

ИЛИ

 анамнеза за пътуване в области/държави с регистрирани случаи на COVID-19

Б. Болен с тежка остра респираторна инфекция (повишена телесна температура и поне един симптом на респираторно заболяване (напр. кашлица, затруднено дишане) И необходимост от хоспитализация И без друга етиологична причина, която напълно да обясни клиничната картина.

Близкият контакт се определя като:

  • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
  • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
  • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
  • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
  • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
  • здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства; пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни след появата на оплаквания.

Вероятен случай

Съмнителен случай, за който тестването за SARS-CoV-2 е неубедително или тестването за панкоронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай

Случай с лабораторно потвърдена чрез полимеразно-верижна реакция инфекция с COVID-19, независимо от клиничните симптоми.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.