Психолози от системата на предучилищното и училищното образование оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.

Специалистите работят чрез специално създадени за целта телефонни линии, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с различни приложения за аудио и видео-връзка.

Онлайн консултациите се правят в специално предвидени помещения в сградите на шестте регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), където е с осигурена отделна телефонна линия и по изготвен график всеки работен ден от 9 до 16.30 часа.

Специалистите, при необходимост, са подкрепяни и от психолозите в Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката.

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

София: 02/9963461
Пловдив: 0878138239
Варна: 052/641670
Бургас: 0893631573
Велико Търново: 0888553601
Стара Загора: 042/210089

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.