По инициатива на България Комисията по земеделие на Европейския парламент одобри запазването на Националната преходна помощ. Припомняме, че в края на миналата година на заседание на аграрните министри, българският министър на земеделието Десислава Танева внесе декларация с искане в регламентите за т.нар. преходни правила на Общата селскостопанска политика, които ще важат през 2021 г., да бъде запазена възможността държавите членки да могат да изплащат Национална преходна  помощ на нива, не по-ниски от тези през 2020 г. Документът бе подкрепен от още пет държави - Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Кипър. Малта също изрази подкрепата си за запазване на помощта. В предложението на ЕК за преходни правила на ОСП от 31 октомври 2019 г. не беше включена възможност за продължаване предоставянето на подкрепата.

Приетият регламент осигурява продължаване на плащанията на земеделските производители и бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони. По този начин се осигурява предвидимост и стабилност за сектора. Към момента преходният период може да продължи до две години.

Той ще започне на 1 януари 2021 г. и ще бъде със срок една година. В приетият текст на Европейския парламент е включена възможност за удължаване на този период с още една година, който трябва да се задейства автоматично, освен ако бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) и селскостопанската политика на ЕС не бъдат договорени и одобрени до 30 октомври.

Ако преходният регламент влезе в сила преди сключването на споразумението за бюджета на ЕС, националните средства за директни плащания, развитието на селските райони и секторните програми през 2021 г. и потенциално през 2022 г., ще се основават на тези в бюджета за 2020 г.

В съответствие с позицията на България беше включена възможност в позицията на ЕП и през преходния период държавите членки да предоставят преходно компенсаторно плащане на земеделските стопани, чиито землища са отпаднали от предефинирания обхват на районите със съществени природни ограничения, различни от планински – НР2. Предефинирането на тези райони беше извършено и в България през 2020 г. в съответствие със заложените изисквания в европейското законодателство. Ако текстът остане и след предстоящите преговори между ЕП и Съвета, 3644 стопанства в общо 201 землища, отпаднали от предефинирания обхват, ще имат възможност да получават и през 2021 г. преходното плащане в размер на 25 евро/ха.

Промяната ще бъде представена на пленарното заседание на 13 - 14 май 2020 г. Веднага след това ще се пристъпи към окончателно приемане на преходните правила след преговори между министрите, Европейския парламент и Европейската комисия.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.