Министерството на културата публикува за обществено обсъждане проекти на правила за условията и реда за финансово подпомагане на библиотеките и издателите.

Срокът на общественото обсъждане е един месец от датата на публикуване – 1 юни 2020, понеделник.

Предложения и коментари могат да се изпращат на следния адрес: [email protected]

С проектите можете да се запознаете, като посетите следните страници:

Проект на правила за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” - http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=737&sp=755&t=0&z=0

Проект на правила за условията и реда за финансово подпомагане на творчески проекти по Програма „Помощ за книгата“ - http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=737&sp=756&t=0&z=0

Проект на правила за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата - http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=737&sp=757&t=0&z=0

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.