Във връзка със Заповед №РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация на посещенията на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени места с паркова среда, извън населените места, на територията на общините е задължително спазването на следните правила на територията на националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”:

  1. Да се спазва дистанция от минимум 2.5 метра от други семейства.
  2. При разговори с други хора, поставяйте маска или шал.
  3. Да не се използват за пребиваване кътовете за отдих (беседки, навеси, маси, пейки, огнища, чешми) и погледни места, както и да не се допуска събирането на компании и групи от туристи.
  4. Да не се използват лифтове и да не се извършват посещения на хижи и други туристически обекти.
  5. Да се използват за посещения само входно-изходните пунктове и определените маркирани туристически маршрути.

На всички входно-изходни пунктове на защитените територии и в посетителските центрове на видни места са поставени указания, те са публикувани и на интернет страниците на дирекциите на националните паркове. Следенето за спазването на мерките се осъществява от служителите на паркова охрана и контрол към съответните паркови участъци.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.