Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) удължи с 3 месеца срока, предвиден в чл. 35 от Конвенцията за защита правата на човека, според който жалбата за нарушаване на права, защитени от Конвенцията, трябва да бъде подадена до 6 месеца след изчерпване на вътрешноправните средства за защита.

Жалбоподателите, за които срокът за подаване на жалби започва, тече или изтича в периода от 16 март 2020 г. до 15 юни 2020 г.,  разполагат с 9 месеца, след датата на последното решение на националния съд, за да подадат жалбата си до ЕСПЧ.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.