Работа на митническите учреждения

Препоръчваме да използвате нашите  електронни услуги, а административни документи да подавате чрез електронна поща [email protected], чрез електронните пощи на съответните териториални дирекции  или на физически носител чрез лицензирани пощенски оператори, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на е-адрес https://edelivery.egov.bg (Системата изисква регистрация и наличие на електронен подпис или ПИК и замества класическия метод за препоръчана поща). Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Митническите учреждения във вътрешността на страната работят с обичайното си работно време и обслужват граждани и бизнес при условията на повишени предпазни мерки.

Гишетата на Агенция „Митници“ продължават да обслужват клиенти при спазване на указанията на здравните власти (РД-01-609/21.10.2020 г):

- В клиентските зони се извършва регулярна дезинфекция. Възможно е това да наложи кратки прекъсвания на обслужването.

- В случай на струпване на клиенти или по време на дезинфекция може да бъдете помолени да изчакате навън. Престоят на открито е по-безопасен отколкото струпването на хора в затворени помещения.

- Ако се наложи да изчакате, моля да спазвате препоръчителното отстояние от поне 1,5 м.

- На местата за посетители са разположени дезинфектанти за ръце. Молим да ги използвате.

- Носенето на маска или друго предпазно средство, което покрива устата и лицето е задължително. Посетители без такива прeдпазни средства не се допускат.

- На входа на обектите се извършва мерене на температурата на посетите и служителите като не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане). Молим да отложите посещението си в Агенция „Митници“, ако не се чувствате добре или сте имали близък контакт с болен.

Работата на митническите пунктове продължава съобразно конкретната обстановка.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.