Позволени ли са спортни мероприятия със сътезателен характер на открито?

Позволено е провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито. По време на надпреварите се допуска публика до 1000 души на сектор при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Позволени ли са спортни мероприятия със състезателен характер на закрито?

Позволено е провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито за всички възрастови групи. По време на надпреварите не се допуска публика. Позволено е спортисти под 18-годишна възраст да бъдат придружавани от един придружител.

Какви противоепидемични мерки трябва да бъдат взети при провеждане на спортни занимания на закрито?

Задължително е да се провежда филтър на входа на съоръженията с измерване на телесната температура. Задължително е извършването на влажно почистване и дезинфекция на под и повърхностни в спортните съоръжения. Спортисти, треньори и длъжностни лица са длъжни да почистват контактните повърхности на използваните уреди или пособия с осигурените за целта дезинфектанти. Същите са задължени да бъдат с чисти спортни обувки и облекло, които са предназначени само за използване в залата. В тренировъчната зала се доспускат по 1 човек на 4 кв.м., но не повече от 20 човека едновременно.

Какво трябва да направи служител в зала ако има близък със симптоми на COVID-19?

Членовете на персонала, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишена телесна температура са задължени да останат у дома. Същото се отнася и в случай на болен в дома на служителите.

Могат ли роднини да стоят един до друг по време на футболен мач? 

Публика на футболни мачове се допуска до 1000 души в сектор при настаняване на зрителите най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 метра. Нареждането важи за всички лица, без значение дали между тях има роднинска връзка или не.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.