З А П О В Е Д 

№ РД-09-681/24.06.2020 г.

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и необходимостта от конкретизиране на изпълнението на разпоредбата на т. I, 6 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването в спортни обекти и съоръжения и фитнес центрове и зали за фитнес

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

I. За периода на oбявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.:

  1. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес.
  2. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за публиката във всички закрити спортни обекти и съоръжения.
  3. Допуска се, при състезателни и тренировъчни дейности в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес, спортисти и спортуващи да не поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

 

II. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.