Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 15 млн. лв. с постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.:

 • За създаване на самостоятелни проекти от творци, от всички жанрове на изкуството по програма „Творчески инициативи“ – 12 млн. лв.
 • За подкрепа на частни културни организации в областта на изкуствата – 1,5 млн. лв., които се прибавят към вече определената допълнително подкрепа от 1,5 млн. лв и с които общата сума в тази програма става 3 млн. лв.
 • Към програма „Социално ангажирани изкуства“ се добавят 500 000 лв. към гласуваните за нея 250 000 лв., с което общата сума по тази програма е 750 000 лв.
 • Към програма „Публики“ ще бъде обавена втора сесия в размер на 500 000 лв. към съществуващите вече от първа сесия 500 000 лева, с което подкрепата за свободния сектор по тази програма става общо 1 млн. лв.
 • Към целева програма за национално съфинансиране на проекти по „Творческа Европа“ се добавят 300 000 лв. към одобрените вече 150 000 лв., с което сумата за разпределение става общо 450 000 лв.
 • Сумата от 150 000 лева ще бъде насочена към НФК за подсилване на експертния капацитет – за наемане на експерти, които да разглеждат и одобряват всички тези проекти.

 

   Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 5 млн. лв. с Постановление № 121 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в условията на извънредна епидемична обстановка:

 • 700 000 лв. извънредна сесия на програма „Творческо развитие“ за проекти на творци на свободна практика, които не са могли да се възползват от програмата за творчески стипендии поради по-високия доход от 1 000 лв.
 • 1 500 000 лв. за нова програма, подкрепяща частни културни организации в областта на изкуствата.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови театрални проекти.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови музикални проекти.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови танцови проекти.
 • 800 000 лева за програма за разпространение на вече готов музикален, танцов и театрален продукт.
 • 500 000 лева за програма в областта на визуалните изкуства. 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.