Р Е Ш Е Н И Е  491

от 16  юли 2020 година

 

ЗА одобряване на споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID–19, при условие за последваща ратификация

 

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID–19, като основа за водене на преговори.
  2. Упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише присъединяването към споразумението по т. 1 от името на правителството на Република България при условие за последваща ратификация, със следното изявление:

„За Република България настоящото споразумение ще влезе в сила от деня на уведомлението от българска страна до Европейската комисия за приключването на необходимите национални процедури за влизане в сила.“

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.