Приети са промени Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин се регламентира само за 2020 г. допълнителна възможност, която да позволи до 04.09.2020 г. частните детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование да могат да подадат заявление за включване в системата на държавно финансиране.

В Министерството на образованието и науката са постъпили искания от частни детски градини и училища да бъде удължен този срок. Причините са социално-икономическите последици, свързани с разпространението на COVID-19 и непрекъснато нарастващите разходи при намалени приходи, както и спадащите доходи на част от родителите. Промяната има за цел да предостави допълнителна възможност на желаещите частни образователни институции, при които икономическите последици от извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 са усетени след 31.05.2020 г., не подали заявление за включване в действащия към момента срок, да го направят допълнително и да се включат в системата на държавното финансиране от 2021 г.

Така за включените в системата на държавното финансиране частни училища и детски градини ще се създадат условия родителите да не заплащат средства за дейностите по обучение, възпитание и социализация и ще се намали финансовата им тежест. Също така ще се намалят негативните последствия от форсмажорните обстоятелства, свързани с разпространението на COVID-19, водещи до закриването на действащи частни образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

В Наредбата е направено и второ допълнение, с което се допуска възможността само за предстоящата учебна 2020/2021 година, с неизразходваните средства от делегирания бюджет на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, включително и структури с целеви характер, да могат да се финансират противоепидемични мерки и дейности за превенция на разпространението на COVID-19, като се закупуват лични предпазни средства, хигиенни материали и консумативи, и други предпазни средства за защита от коронавируса.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.