ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

 

Клинични критерии:

Всяко лице с поне един от следните симптоми [1]:

 • кашлица;
 • треска;
 • затруднено дишане;
 • внезапна поява на аносмия, агеузия или дисгеузия.

Диагностични образни критерии:

Рентгенологични данни за лезии, съвместими с COVID-19.

Лабораторни критерии:

Откриване на нуклеинова киселина или на антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби.

Епидемиологични критерии:

Поне една от посочените две епидемиологични връзки:

 • близък контакт [2] с потвърден случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата на симптомите;
 • лицето е бил живущ или персонал, в рамките на 14 дни преди появата на симптомите, в социална услуга от резидентен тип в общността или в специализирана институция за предоставяне на социални услуги, в която има установено предаване на COVID-19.

Класификация на случай:

А. Възможен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии.

Б. Вероятен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии и наличие на епидемиолгична връзка

ИЛИ

Всяко лице, отговарящо на диагностичните образни критерии.

В. Потвърден случай:

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии.

 

[1] Допълнителни по-малко специфични симптоми са главоболие, втрисане, мускулни болки, умора, повръщане и/или диария.

[2]  Близкият контакт се определя като:

 • съжителство в едно домакинство с потвърден случай на COVID-19;
 • директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин. общо за 24 часа (дори и да не са последователни);
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с потвърден случай на COVID-19 за ≥ 15 мин.;
 • здравен работник или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 • пътник в самолет в същата секция/класа, съобразно разположението на местата, с потвърден случай на COVID-19, придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи случая (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция, за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

Близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за лица с нисък риск за предаване на SARS-CоV-2 и не подлежат на задължителна карантина за период от три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията с изключение на случаите, в които същите работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване като специализирани институции за предоставяне на социални грижи или затвори. При осъществяване на контакт с потвърден случай след изтичаването на този период, контактното лице следва да се счита за близък контактен, ако отговаря на посочените по-горе условия.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.