УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ЗИМНИТЕ КУРОРТИ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2020/21


Кабинкови въжени линии, седалкови лифтове и влекове

Туристите задължително трябва да покриват своите уста и нос по време на престоя в кабината, както и на териториите на лифт станциите посредством предпазна маска, шал, бъф или друг вид покривало. Това ще важи и за всички лифтове, влекове, пътеки в зоната за начинаещи, както и пред касите, на които се закупуват карти. Броят на пътуващите в закритите лифтови съоръжения  може да бъде ограничаван  по преценка на оператора на лифта при необходимост.

Кабините да се дезинфекцират по график не по-малко от три пъти на ден с препарати, които са разрешени от министъра на здравеопазването за продуктов тип 2. Дезинфектантите за ръце, одобрени  от министъра на здравеопазването, трябва да бъдат поставяни  на конкретно обозначени места преди и след ползването на кабинковите съоръжения.

Целодневната експлоатация на кабините следва да се осъществява при максимално свалени прозорци и шлюзове за проветряване на въздуха в тях.

Във всяка кабинка да бъдат поставени стикери, показващи лице с маска.

Разстоянието между чакащите на опашки за лифтовете да е минимум един метър.

Заведения на територията на ски зоните и ски гардеробите

Заведенията на територията на ски зоните следва да спазват приетите Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България – версия 7.   

На територията на ски гардеробите е задължително покриването на уста и нос с маска, бъф, шал или друг вид покривало. Поставяне на дезинфектанти за ръце, одобрени от министъра на здравеопазването на обозначени места. Провеждане на периодична дезинфекция на всички контактни повърхности. Следва да се въведе организация по недопускане струпване на лица и въвеждане спазването на физическа дистанция от 1,5 м. между ползвателите на гардеробите.

Ски училища

Дейността на ски училищата трябва да се подчинява на строги правила: групите да са от максимум  10 души, като не се допуска лица с видимо нездравословно състояние да участват в тях, както и да не се допуска смесване или преместване на лица от една в друга група. При обучението в ски училищата задължително се спазва изискването за физическа дистанция между обучаващите и ски инструкторите. Лицата следва да носят защитна маска за уста и нос, бъф, шал или друго предпазно покривало.

Преди започване на обучението да бъде осигурен филтър (измерване на температурата за учителите, участващи в процеса, служителите на ски училището и всички обучаеми).

Отстоянието между клиентите по време на обучението им да не бъде по-малко от 1,5 м.  Препоръчителна и най-безопасна е индивидуалната форма на обучение.

Информираност

Поставяне на табели/екрани и информационни материали с инструкции и правила, които трябва да се спазват на всички точки, на които има значителен поток от туристи – каси, станции на ски съоръжения, паркинги, ски гардероби, рецепции и др. При възникнали въпроси туристите да се обръщат за съдействие към служителите на туристическия обект, които трябва да бъдат запознати с мерките за безопасност.

Защитни маски за лице и нос трябва да се носят на следните места в курортите:

 1. Обществен транспорт, шатъл бусове, таксита
 2. Аптеки, поликлиники, клиники, болници, социални домове, старчески домове
 3. Магазини и всички търговски обекти
 4. Банки, пощи и всички обществени институции
 5. Туристически информационни центрове
 6. В ресторанти до консумация на храната;
 7. Всички закрити обществени места;

Най-важни правила, които трябва да се спазват от всички:

 1. Спазване на поне 1.5 метър дистанция от непознати
 2. Правилно носене на защитната маска за лице в закритите обществени места
 3. Въздържане от ръкостискане, когато поздравявате
 4. Покриване на носа и устата или носене на защитна маска, когато сте заобиколени от много хора и на открито
 5. Често миене на ръцете
 6. Кихането и кашлянето да се извършват в извивката на лакътя или в носна кърпичка
 7. Редовно проветряване на затворените помещения
 8. При поява на симптоми или ако се почувствате болни, да не се излиза

Ако турист се почувства болен:

 1. Да избягва контакт с други хора
 2. Да остане там, където е настанен и да се уведоми управителя или рецепциониста, за съдействие и за връзка с лечебно заведение или с тел. 112

 

Мерките могат да бъдат променяни по всяко време, при настъпили значителни изменения в епидемичната обстановка!

КАРАНЕТО НА СКИ И СНОУБОРД УКРЕПВА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.