От 3 ноември 2020 г. достъпът до електронните свидетелства за съдимост е възможен и с облачен електронен подпис

 

Заявяването и получаването на електронно свидетелство за съдимост от днес ще може да се прави и чрез облачен квалифициран електронен подпис (КЕП).

Министерството на правосъдието се отзова на отправените в условията на пандемията препоръки за улеснение на гражданите и създаде нова възможност за достъпване на услугата електронно свидетелство за съдимост.

Всички български гражданин, които не са осъждани и са родени на територията на страната, без значение в коя точка на света се намират, могат да ползват услугата, която е валидна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. За целта се използва модул за е-автентикация на ДА „Електронно управление“.

Издаваните електронните свидетелства за съдимост са предназначени да послужат пред всяка институция или фирма и са на български и на английски език, с цел улеснение при използване им в чужбина.

Заявяване за издаване на облачен КЕП може да се направи при доставчик на удостоверителни услуги у нас.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.