Имотният регистър работи с намален състав поради голям брой заболели и карантинирани

(публикувано на 10.11.2020 г.) 

Имотният регистър в Агенцията по вписванията работи с намален състав от 9 ноември поради голям брой заболели или карантинирани служители. Към момента на работа са по-малко от половината служители в София. Те са разпределени по всичките 5 направления, обслужващи Имотния регистър – приемане на документи на гише, обработка на архив, обработка на сделки, поща и информационен център.

Агенция по вписванията се опитва да реорганизира работата, за да не се прекъсва обслужването на гражданите на гише. При силно намаления състав на служителите на работните места се налага изчакване от клиентите, което е довело до напрежение.

Агенция информира, че ситуацията в Службите по вписванията в страната е аналогична. Почти всеки ден се налага карантиниране на служители на Службите по вписванията в малките населени места. Тече процес по динамична реорганизация и се командироват служители от близките по район служби от по-големите градове. Клиентите биватг информирани, че, на база отчетената тенденция, е възможно да има забавяне при обслужването в офисите на Службите по вписванията.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.