Над 400 човека на ден получават информация от кол центъра на МТСП

Средно над 400 човека на ден получават информация или психологическа подкрепа от кол центъра на Министерството на труда и социалната политика. От началото на извънредното положение до края на март на безплатния телефон - 0800 88 001, са постъпили 5262 обаждания.

Най-много са били свързани със социална защита, подпомагане и социална интеграция – 2281. Гражданите са се интересували от изплащането на еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и по какъв начин ще се изготвя социалната оценка на лицата с изтекъл срок на ТЕЛК решение. 1 367 души са потърсили информация за предоставянето на предпазни средства от работодателите.
Сред честите въпроси са дали ще продължи предоставянето на патронажна грижа от общините, кога започва изплащането на държавната помощ по схемата 60/40, как да се ползват отпуски, дали ще се изплащат средства при неплатен отпуск, както и въпроси за подаването на документи за получаването на безплатни винетни стикери на лица с ТЕЛК. Близо 220 са постъпилите обаждания, свързани с получаване на обезщетения. 173 са се интересували дали могат да се регистрират онлайн в бюрата по труда. Гражданите са били консултирани още за здравословните и безопасни условия на труд, осигуряването и пенсиите.

В кол центъра са постъпили над 1000 обаждания извън компетенциите на МТСП, като по-голямата част от тях са се отнасяли до отпускането на безлихвени кредити в размер на 1500 лв.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.