Информация от МТСП: 

 • Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от COVID-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате
 • Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица  или размерът му е по-нисък от 150% минималната заплата
 • Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус
 • Ще Ви помогнем да не оставате без доходи като отпуснем целева помощ
 • Максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 650 лв., а за семейства с две и повече деца – 975 лв.
 • Разширяваме кръга на родителите, които могат да получат средства пропорционално на дните, в които са си вкъщи поради ограничителните мерки заради COVID-19
 • За целта:
  • Детето Ви трябва да е до 14г.
  • Избрахме тази възраст, защото до навършването й все още децата не е добре да бъдат оставяни напълно сами
  • Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2925 лв., а на семейство с две деца – 3900 лв.
  • Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и по електронен път.
  • Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина
  • Трябва да предоставите и служебна бележка от работодател за брутните доходи и периода на неплатен отпуск, декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация за самоосигуряващите се лица.
 • Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване
 • Ако бъдете одобрени, ще получите средствата си на следващия месец. Това се прави, за да може помощта да компенсира дните неплатен отпуск, за които не получавате възнаграждение

За повече информация се обадете на колцентъра на МТСП - 080088001, или на телефонa на АСП – 0878221629

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.