Семейства с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право имат и родители, които отглеждат сами децата си. Доходната граница е доходната граница е равна до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915 лева. Определянето на средномесечния доход на член от семейството се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19. За семейства с едно дете до 14 години помощта  е равна на минималната заплата за страната, която през 2020 г. е 610 лв. За семейства с две и повече деца нейният размер е 150% от минималната заплата - 915 лв. през настоящата година. За изплащането на помощта през 2021 г. са предвидени 73 млн. лева.

Помощта се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса. Помощта се отнася и за всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда. 

Заявление-декларациите за помощта ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата. Допълнителна информация можете да намерите тук. 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.