Със заповед на министъра на правосъдието се променят датите за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи.

Вместо на 16-ти и 17-ти декември 2020 г. изпитът ще бъде проведен на 28-ми и 29-ти януари 2021 г. в сградата на Министерството на правосъдието на бул. „Княз Александър Дондуков“ №2 А от 9,00 ч.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.