Годишната програма на тематичните курсове за обучение на синдиците, което бе планирано в периода 07 декември 2020 г. – 14 декември 2020 г. няма да бъде проведена във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването от 25 ноември 2020 г. за временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Постъпилите през 2020 г. вноски за професионална квалификация на синдиците по чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3/27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците ще бъдат възстановени по посочена от тях банкова сметка.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.