З А П О В Е Д     

                                № РД-01-716 от 18.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-47 от 22.01.2021 г.                          

На основание чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз, чл. 10 от Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ, чл. 217д от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и писмо с вх. № 12-01-98/ 15.12.2020 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата и във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. (изм. със Заповед № РД-01-47 от 22.01.2021 г.) Забранявам износа на следните лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата и лекарствени продукти и получили разрешение за употреба по чл. 26, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:

 

Международно непатентно наименование /INN/

Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка

Притежател на разрешението за употреба

Производител

 
 

Heparin

Heparin-Natrium, Solution for injection, 25 000 IU/5 ml - 5 ml, -, Pack: 1

B. Braun Melsungen AG, Германия

B.Braun Melsungen AG - Germany

 

Heparin

Heparinum WZF, Solution for injection, 5000IU/ml - 5ml, IU, Pack: 10

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша

Warsaw Pharmaceutical Works Poland

 

Enoxaparin

Clexane, Solution for injection, 100 mg/ml - 0.4 ml (4000 IU), -, Pack: 6 pre-filled syringes

Санофи България ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie -Maison Alfort, Франция; Sanofi Wintrop Industrie Le Trait, Франция; Chinoin
Pharmaceutical and Chemical Private, Csanyikvolgy, Унгария; Sanofi-Aventis Private Co. Ltd., Budapest, Унгария; Sanofi-Aventis GmbH, Vienna, Австрия

 

Enoxaparin

Clexane, Solution for injection, 60 mg/0.6 ml (6000 IU), -, Pack: 6 pre-filled syringes

Санофи България ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie -Maison Alfort, Франция; Sanofi Wintrop Industrie Le Trait, Франция; Chinoin
Pharmaceuticaland Chemical Private, Csanyikvolgy, Унгария

 

Enoxaparin

Clexane, Solution for injection, 80 mg/0,8 ml (8000 IU), -, Pack: 6 pre-filled syringes

Санофи България ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie, Maison Alfort, Франция; Sanofi Wintrop Industrie, Le Trait, Франция; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Private, Csanyikvolgy, Унгария

 

Nadroparin

Fraxiparine, Solution for injection, 9500 anti-Xa IU/ml - 0,6 ml 5700 IU, -, Pack: 10

Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия

Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция; GlaxoSmithKline Plarmaceuticals S.A., Полша

 

Nadroparin

Fraxiparine   sol.inj. 9500 anti-Xa IU/ml - 0,4 ml, Solution for injection, 3800, IU, Pack: 10

Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия

Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция; GlaxoSmithKline Plarmaceuticals S.A., Полша

 

Nadroparin

FRAXIPARINE, Solution for injection, 9500 IU anti-Xa IU/ml - 0,3 ml, -, Pack: 10

Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия

Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция; GlaxoSmithKline Plarmaceuticals S.A., Полша

 

Dexamethasone

Dexamethasone Sopharma, Solution for injection, 4 mg/ml - 1 ml, -, Pack: 10

Софарма АД, България

СОФАРМА АД

 

Dexamethasone

Dexamethasone Sopharma, Solution for injection, 4 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 10

Софарма АД, България

СОФАРМА АД

 

Dexamethasone

Dexamethason Krka, Tablet, 4, mg, Pack: 20

KRKA, d.d., Словения

KRKA, d.d., Novo Mesto, Словения; TAD Pharma GmbH, Германия

 

Dexamethasone

Dexamethason KRKA, Solution for injection, 4 mg/ml - 1 ml, -, Pack: 25

KRKA, d.d., Словения

KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia

 

Dexamethasone

Dexamethason Krka, Tablet, 20, mg, Pack: 20

KRKA, d.d., Словения

KRKA, d.d., Словения; TAD Pharma GmbH, Германия

 

Dexamethasone

Dexamethason Krka, Tablet, 8, mg, Pack: 20

KRKA, d.d., Словения

KRKA, d.d., Словения; TAD Pharma GmbH, Германия

 

Dexamethasone

PREDNISOLON F, Tablet, 2, mg, Pack: 50

Антибиотик Разград АД, България

Балканфарма – Разград АД, България

 

Dexamethasone

PREDNISOLON F, Tablet, 0.5, mg, Pack: 30

Антибиотик Разград АД, България

Балканфарма - Разград АД

 

Pipecuronium

ARDUAN, Powder and solvent for solution for injection, 4, mg, Pack: 25 fl. powder + 25 amp. x 2 ml solvent

Gedeon Richter Plc., Унгария

Gedeon Richter Plc., Hungary

 

Rocuronium bromide

Esmeron, Solution for injection, 10 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10

N.V. Organon, Нидерландия

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Нидерландия; Organon, S.A, Lieu-dit Saint-Charles, 60590 Eragny-sur Epte, Франция

 

Atracurium

Tracrium, Solution for injection, 10 mg/ ml - 2.5 ml, -, Pack: 5

Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana, 90 43056 San Polo di Torrile Parma, Italy

 

Atracurium

Tracrium, Solution for injection, 10 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 5

Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana, 90 43056 San Polo di Torrile Parma, Italy

 

Atracurium

Atracurium Kalceks, Solution for injection/infusion, 10 mg/ml - 2.5 ml, -, Pack: 5

AS KALCEKS, Латвия

AS Kalceks, Латвия

 

Atracurium

Atracurium Kalceks, Solution for injection/infusion, 10 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 5

AS KALCEKS, Латвия

AS Kalceks, Латвия

 

Levofloxacin

Flexid, Solution for infusion, 5 mg/ml - 100 ml, -, Pack: 1

Sandoz d.d., Словения

Lek Pharmaceuticals d.d  Словения

 

Levofloxacin

Leflox, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 7

Нобел Фарма ЕООД, България

НОБЕЛ ФАРМА ООД България

 

Levofloxacin

Levalox, Solution for infusion, 5 mg/ml - 100 ml, mg, Pack: 1

KRKA, d.d., Словения

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  Словения

 

Levofloxacin

Levofloxacin Kabi, Solution for infusion, 5 mg/ml - 100 ml, mg, Pack: 1

Фрезениус Каби България ЕООД, България

Fresenius Kabi Polska Sp.Z.o.o, Полша, Fresenius Kabi Norge AS, Норвегия

 

Levofloxacin

Levofloxacin Teva, Solution for infusion, 5 mg/ml - 100 ml, mg, Pack: 1

Teva B.V., Нидерландия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary

 

Levofloxacin

Levor, Solution for infusion, 5mg/ml - 100 ml, -, Pack: 5

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, София, България

 

Levofloxacin

LEVOR, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 10

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България

"Чайкафарма Висококачествените Лекарства"АД -Пловдив България

 

Levofloxacin

LEVOXA, Solution for infusion, 5 mg/ml - 100 ml, -, Pack: 5

Actavis Group PTC ehf., Исландия

Pharmathen S.A., Greece; Anfarm Hellas S.A., Гърция

 

Meropenem

Merope, Powder for solution for injection/infusion, 1000, mg, Pack: 25

Medochemie Ltd., Кипър

Medochemie LTD-Factory C, Кипър

 

Meropenem

Meropenem Aptapharma, Powder for solution for injection/infusion, 1000, mg, Pack: 10

Apta Medica Internacional d.o.o., Словения

Facta Farmaceutici S.p.A., Италия

 

Meropenem

Meropenem Kabi, Powder for solution for injection/infusion, 1000, mg, Pack: 10

Фрезениус Каби България ЕООД, България

LABESFAL – Laboratorios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group), Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros, Португалия , Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Германия; ACS Dobfar S.p.A., Италия

 

Meropenem

Meropenem Tchaikapharma, Powder for solution for injection/infusion, 1000, mg, Pack: 10

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД -Пловдив

 

Azithromycin

AZAX, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 5

Нобел Фарма ЕООД, България

Нобел Фарма ООД, България

 

Azithromycin

AZAX, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 3

Нобел Фарма ЕООД, България

Нобел Фарма ЕООД

 

Azithromycin

Sumamed, Powder for solution for infusion, 500, mg, Pack: 5

Teva B.V., Нидерландия

Pliva HRVATSKA d.o.o.,Croatia;
Pliva Ljubljana d.o.o.,Slovenia; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Унгария

 

Azithromycin

Azatril, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 3

Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България

Actavis hf., Исландия

 

Azithromycin

Azatril, Capsule, hard, 250 mg, -, Pack: 6

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта

Балканфарма – Разград АД

 

Azithromycin

AZATRIL, Powder for oral suspension, 100 mg/5 ml  - 20 ml, -, Pack: 1

Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България

Балканфарма – Разград АД

 

Azithromycin

AZATRIL, Powder for oral suspension, 200 mg/5 ml  - 20 ml, -, Pack: 1

Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България

Балканфарма – Разград АД

 

Azithromycin

AZATRIL, caps, 250 mg, -, Pack: 8

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта

Балканфарма – Разград АД

 

Azithromycin

Azibiot, Powder for oral suspension, 40 mg/ml-22.5ml, -, Pack: 1

KRKA, d.d., Словения

KRKA d.d.,Словения

 

Azithromycin

Azibiot, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 3

KRKA, d.d., Словения

KRKA d.d., Novo mesto, Словения; KRKA Polska Sp.z.o.o., Poland

 

Azithromycin

Azibiot, Film coated tablet, 250 mg, -, Pack: 6

KRKA, d.d., Словения

KRKA, d.d. Novo Mesto, Словения; TAD Pharma GmbH, Германия; Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Германия

 

Azithromycin

AZIMED, Tablet, 500 mg, -, Pack: 3

Алапис България ЕООД, България

Famar S.A Гърция

 

Azithromycin

AZIMED, Tablet, 250 mg, -, Pack: 6

Алапис България ЕООД, България

Famar S.A Гърция

 

Azithromycin

AZIMED, powder oral susp., 200 mg /5ml - 15 ml, -, Pack: 1

Алапис България ЕООД, България

Lusomedicamenta S.A Португалия

 

Azithromycin

AZIMED, powder oral susp., 200 mg /5ml - 22,5 ml, -, Pack: 1

Алапис България ЕООД, България

Lusomedicamenta S.A Португалия

 

Azithromycin

AZIMED AVIUM, Tablet, 600 mg, -, Pack: 8

Алапис България ЕООД, България

Famar S.A Гърция

 

Azithromycin

Azithromycin ABR, Capsule, hard, 500 mg, -, Pack: 3

Антибиотик Разград АД, България

Балканфарма - Разград АД, България

 

Azithromycin

Azithromycin ABR, Capsule, hard, 500 mg, -, Pack: 6

Антибиотик Разград АД, България

Балканфарма - Разград АД, България

 

Azithromycin

Azitrox, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 3

Zentiva k.s., Чешка република

Zentiva k.s. Чешка Република

 

Azithromycin

Azitrox, Film coated tablet, 250, mg, Pack: 6

Zentiva k.s., Чешка република

Zentiva k.s. Чешка Република

 

Azithromycin

Azitrox, Powder for oral suspension, 200 mg/5 ml - 15 ml, -, Pack: 1

Zentiva k.s., Чешка република

S.C.Zentiva S.C., Румъния

 

Azithromycin

Sumamed, syrup powder for oral suspension, 100 mg/5 ml - 20 ml, -, Pack: 1

Teva B.V., Нидерландия

Pliva Hrvatska d.o.o, Zagreb, Хърватия

 

Azithromycin

Sumamed, film coat tabl, 500 mg, -, Pack: 3

Teva B.V., Нидерландия

Pliva Hrvatska d.o.o, Zagreb, Хърватия

 

Azithromycin

Sumamed, film coat tabl, 125 mg, -, Pack: 6

Pliva Ljubljana d.o.o., Словения

Pliva Ljubliana d.o.o., Slovenia;Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia;

 

Azithromycin

SUMAMED, Capsules, 250 mg, -, Pack: 6

Teva B.V., Нидерландия

Pliva Hrvatska d.o.o, Zagreb, Хърватия

 

Azithromycin

Sumamed Forte Syrup, Powder for oral suspension, 200 mg/5 ml - 15 ml, -, Pack: 1

Teva B.V., Нидерландия

Pliva Hrvatska d.o.o, Zagreb, Хърватия

 

Azithromycin

Zethrum, Powder for oral suspension, 100 mg/5 ml - 20 ml, -, Pack: 1

Химакс Фарма ЕООД, България

Химакс Фарма ЕООД, България

 

Azithromycin

Zethrum, Powder for oral suspension, 200 mg/5 ml - 20 ml, -, Pack: 1

Химакс Фарма ЕООД, България

Химакс Фарма ЕООД, България

 

Azithromycin

ZMAX, Prolonged release granules for oral suspension, 2, g, Pack: 1

Pfizer Europe MA EEIG, Белгия

Haupt Pharma S.R.L, Italy

 

Levofloxacin

Adiflox, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Адифарм ЕАД, България

Адифарм ЕАД, България

 

Levofloxacin

Flexid, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Sandoz d.d., Словения

Salutas Pharma GmbH- Германия;  Lek S.A. - Полша; Lek Pharmacaceuticals d.d.-Словения

 

Levofloxacin

Floxi, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 5

Фармаконс АД, България

Фармаконс АД, България

 

Levofloxacin

Floxi, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 7

Фармаконс АД, България

Фармаконс АД, България

 

Levofloxacin

Levofloxacin Accord, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 5

Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство

Accord Healthcare Limited, UK

 

Levofloxacin

Levofloxacin Accord, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 7

Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство

Accord Healthcare Limited, UK

 

Levofloxacin

Levofloxacin Ecopharm, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Екофарм Груп АД, България

Екофарм ЕООД, бул. Черни връх 14, бл. 3, 1421 София, България

 

Levofloxacin

Levofloxacin Teva, tabl. film-coated, 500 mg, -, Pack: 5

Teva B.V., Нидерландия

Pharmachemie B.V., Нидерландия; TEVA UK Ltd., Обединено кралство; TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Унгария

 

Levofloxacin

Levofloxacin Teva, tabl. film-coated, 500 mg, -, Pack: 7

Teva B.V., Нидерландия

Pharmachemie B.V., Нидерландия; TEVA UK Ltd., Обединено кралство; TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Унгария

 

Levofloxacin (as hemichidrate

Levofloxan, Tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Антибиотик Разград АД, България

Балканфарма - Разград АД

 

Levofloxacin (as hemichidrate

Levofloxan, Tablet, 500 mg, -, Pack: 5

Антибиотик Разград АД, България

Балканфарма - Разград АД

 

Levofloxacin

LEVOXA, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Actavis Group PTC ehf., Исландия

Actavis hf., Iceland; Actavis Ltd., Malta

 

Levofloxacin

Neofloxacin, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 5

МС Фарма АД, България

МС ФАРМА АД, България

 

Levofloxacin

Neofloxacin, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 7

МС Фарма АД, България

МС ФАРМА АД, България

 

Levofloxacin

Tavanic, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 5

Беста Мед ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie,Франция;
A.Nattermann & Cie., Германия;
Адисан Фарма ЕООД, България;
Вета Фарма АД,България

 

Levofloxacin

Tavanic, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Беста Мед ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie,Франция;
A.Nattermann & Cie., Германия;
Адисан Фарма ЕООД, България;
Вета Фарма АД, България

 

Levofloxacin

Tavanic, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 5

Санофи България ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie, Compiegne, Франция

 

Levofloxacin

Tavanic, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 7

Санофи България ЕООД, България

Sanofi Winthrop Industrie, Compiegne, Франция

 

Levofloxacin

VIVEX, Film coated tablet, 500mg, -, Pack: 7

Stada Arzneimittel AG, Германия

Stada Arzneimittel AG, Germany       Stada Production Irland, Irland          Centrafarm Services B.V., Netherlands                                     Genus Pharmaceuticals Ltd, UK        Pharma CoDane, Дания                    Eurogenerics NV/SA, Белгия            Medinsa - Laboratorios Medicamentos Internationales S.A. Spain

 

Sodium hydrogen carbonate

Sodium Bicarbonate 8,4% Braun, Concentrate for solution for infusion, 8,4 g/100 ml - 20 ml, mg, Pack: 5

B. Braun Melsungen AG, Германия

B.Braun Melsungen AG, Germany

 
 

 

 
         

 

II. Забраната по т. I е в сила до 31.01.2021 г.

III. Заповедта да се да се публикува на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.